Začal podzim. Podzim barví a shazuje listí, nás čeká jiná tradiční práce – kašírovat a barvit masky, šatit lidi do kostýmů a připravit karnevalový průvod Prahou. Již brzy odtajníme letošní témata…