Srdečně zveme na šestý ročník Sametového posvícení!

A koho uvidíte? S jakými tématy?

Letos jsme rozprostřeni do 4 okruhů:

  • Sociální témata

KONSENT, známý svou kampaní KDYŽ TO NECHCE, TAK TO NECHCE, v průvodu ztvární téma Rozjetej vlak nezastavíš, které v podobě vlako-penisu a masek predátorů upozorňuje na omlouvání sexuálního násilí pomocí líčení mužů jako „lovců“ či „šelem“, kterým jejich pudy znemožňují sebekontrolu.

TOSARA se posvícení účastní už potřetí a letos s mottem Tady něco nehraje! poukazuje prostřednictvím šachovnice, kde hrají jen bílé figurky, na potřebu inkluzivního vzdělávání.

KC ŽITNÁ 35 se věnuje bezdomovectví a jeho příčinám a vytáhne do ulic s hlemýždími ulitami a heslem Život pod mostem, aneb kde jsme dnes my, můžete být zítra i vy.

 

  • Ekologie

 

GREENPEACE se průvodu účastní již tradičně a letos se věnuje tématu zamoření prostředí a zejména vod plastem. Představí Exkluzivní destinaci v Tichomoří v podobě ostrova z plastu.

STUDENTI EKOLOGIE A OCHRANY PROSTŘEDÍ budou v maskách křivé zeleniny bojovat proti plýtvání potravinami pod heslem Nemyslíš? Zaplatíš (za věci, co vyhodíš).

ŽÁCI SCIO ŠKOLY proti pytlákům míří svým výjevem na lov ohrožených druhů zvířat.

 

  • Zdravotnictví

 

DIVADLO MALÁ SESTRA upozorňuje na přílišné rozšíření nástřihu a dalších problematických praktik v českých porodnicích, které ztvárňují poměrně explicitně pod názvem Nástřih do každé rodiny.

ROZALIO Z. S. se zabývá riziky povinného očkování, které ztvární výjevem Povinná očkovací loterie.

 

  • Kultura

 

POPP čili Péče o památkovou péči tepe praktiky Ministerstva kultury, které podle ní při rozhodování v oblasti péče o architektonické památky podléhá vnějším tlakům a slouží soukromým zájmům.  

ROZTOČ představí pod názvem Vlastička čtyři adeptky na ztělesnění moderního ideálu vlasti.

DĚTSKÁ KLIKA coby průvod kačen ztvární zastřešující téma Toto není kachna.