Pro školy

WORKSHOP

V jarním pololetí školního roku 2022/2023 nabízíme školám workshopy Občanská angažovanost s humorem!

Workshopy jsou určené pro školní kolektivy i skupiny pedagogů, kteří se chtějí seznámit s principy Sametového posvícení. Zajímá vaše žáky, co se děje v jejich okolí? Sledují témata, která se týkají životního prostředí, politiky nebo osudů jednotlivců či skupin lidí? Naši zkušení lektoři Romana Bartůňková a Josef Koblic vás provedou procesem pojmenování tématu i jeho kreativním zpracováním do výtvarné podoby.

Jak to probíhá?

Studenti si zvolí téma, které je zrovna nejvíce zajímá, a společně se pak pokusíme vybrané téma uchopit kreativně, s nadsázkou a humorem.

Diskusi nad tématem, tvorbu masek a lateren a přípravu průvodu můžete pojmout jako mezipředmětovou výuku, která propojí výchovu k občanství, výtvarnou a hudební výchovu, výuku soudobých dějin a českého jazyka. Je také možné jednotlivé části příprav integrovat do výuky vybraných předmětů samostatně nebo je studentům a žákům nabidnout jako zájmový kroužek nebo volitelný seminář.

Pokud vás workshop zaujme, můžete se zapojit i do příprav na každoroční průvod Sametové posvícení, kde budou moci žáci/studenti své téma představit široké veřejnosti.

Naše nabídka je ZDARMA a zahrnuje:

a) jednorázově kreativní workshop Občanská angažovanost s humorem
březen – červen 2023

b) pravidelnou mentorskou pomoc od našich zkušených lektorů a výtvarníků po dobu dvou měsíců v rámci zapojení do Sametového posvícení na podzim 2023.

Prosíme, v případě zájmu vyplňte tento FORMULÁŘ. 

Pro více informací kotaktujte: skoly@sametoveposviceni.cz

Více se také dozvíte v našem informačním letáku!