Milí příznivci Sametového posvícení,

na Smrtnou neděli jsme plánovali již tradiční vynášení Morany, které se však nemohlo uskutečnit z důvodů rány moranavirové. Nicméně neklesejme na mysli – Moraně to neodpustíme a vyneseme ji, jakmile nastane vhodná příležitost! Doufáme, že se tak stane na oslavu konce karantény. Určitě vás budeme včas informovat.

Rozhodně však počítáme s tím, že 17. listopadu proběhne 9. ročník Sametového posvícení, a už nyní sháníme školy, neziskovky, výtvarníky, hudebníky, choreografy a dramaturgy, jakož i dobrovolníky všeho druhu! Máte-li zájem se letos zúčastnit, nebo máte-li potenciální zájemce ve svém okolí, neváhejte a přihlašte se nám ještě na jaře!

Prožijte výjimečný stav pokud možno bez úhony!

Za tým Sametového posvícení,

Jakub Otčenášek.