Drazí a milí přátelé,

dílny Sametového posvícení se pomalu a jistě rozbíhají a jednotlivé kliky se pouští do práce. Rádi bychom přizvali všechny z vás, kdo byste měli zájem zúčastnit se letošního průvodu, ale nemáte skupinu se samostatným tématem. Je tu možnost vyrobit si masku a připojit se ke dvěma větším klikám, které ponesou stěžejní témata letošního posvícení.

První z nich je skupina oslavující letargický spánek jako lék na všechny společenské, politické, ale i environmentální trable. Je toho na vás moc? Hroutíte se pod tíhou špatných zpráv a výhledů do budoucnosti? Lékem na vše je spánek a ti, kdo to ví, mohou pomoci i ostatním prozřít. Prahou projdou Misionářky národního uspávání a vy můžete vstoupit do jejich řad! Neváhejte a najděte spolu s ostatními cestu do království spánku!

Druhá klika, která má otevřenou náruč pro nové zájemce, je složená z podomních prodavačů s obrovskými úsměvy a malými kufříky, kteří budou mezi lidmi distribuovat informační zrcadlo ve formě letákové kampaně odrážející realitu našeho školského resortu. Skupina půjde v čele s cirkusovým drezérem dravé eduzvěře a tváří ministerstva školství, zpodobněným Mikulášem Bekem.

S radostí také uvítáme kohokoli, kdo by nám chtěl pomoci s průvodem a s organizací občerstvení poté.

Přidejte se k nám a posviťte si společně s námi na naše demokratické hodnoty! Průvod Sametové posvícení projde Prahou tradičně odpoledne 17. listopadu. Trasu průvodu i další podrobnosti již brzy najdete na našich webových stránkách nebo na facebooku.

Zájemci, prosím, pište na e-mail: sametoveposviceni@gmail.com nebo masky@sametoveposviceni.cz.