Zveme vás na workshop v rámci doprovodného programu festivalu FUK, který se bude konat v pátek 26. 4. od 9.00 do 12.00 v centru současného umění DOX.

workshop je určen pro: Dospívající, Odbornou veřejnost, Rodiče, Učitelé, Veřejnost

Přihlašovací formulář

Pracujeme s maskami a výtvarnými objekty, které nám pomáhají zprostředkovat palčivá témata veřejnosti. Výstupem tvůrčího projektu je performativní akce, která se může uskutečnit v rámci oslav 17. listopadu, kdy Prahou prochází průvod Sametové posvícení, do kterého se můžete zapojit, nebo při jiné podobné příležitosti (poslední zvonění 9. ročníků, masopust, apod.) Jde o to umožnit mladým lidem vyjádřit přitažlivou formou témata a problémy, které se jich dotýkají.

Sametové posvícení je satirický karneval s dvanáctiletou tradicí, který pojednává aktuální témata s nadsázkou v podobě výtvarně a performativně pojatého průvodu. Na přípravách spolupracují studenti, umělci a lidé z neziskovek. Josef Koblic promluví o způsobech zapojování studentů a přínosech výtvarného a kreativního přístupu k ožehavým tématům.
Během workshopu, který bude spojovat diskusi, výtvarnou činnost a práci s textem, si vyzkoušíme, jak na to: vámi vybrané téma zkusíme společně pojmout a ztvárnit s nadsázkou a humorem.

Délka: 3 hodiny

Kapacita: 10-12

Cena: zdarma

Kde: DOX, Poupětova 1, Praha 7-Holešovice, 170 00

Kontaktní osoba: Kateřina Ratajová | sametoveposviceni@gmail.com | 723 978 375