Ve středu 8. března, tedy poslední den dosluhujícího prezidenta, proběhne na Hradčanském náměstí happening. Po vzoru tradičního jarního lidového obřadu vynášení Morany, vyneseme z hradu slaměnou Zemanu. Chceme společně oslavit konec dlouhého zimního období a také rituálně zajistit, aby se odpudivý styl politiky, který vedl k naprosté degradaci prezidentského úřadu, na Pražský hrad už nikdy nevrátil.

Po úvodním projevu se za hudebního doprovodu a zpěvu lidových písní vydáme společně Nerudovou ulicí směrem k Vltavě na Karlův most. Tam za účasti kněžny Libuše bude symbolicky pojatá Morana spálena a vržena do řeky, aby ji definitivně odnesl proud. Jsme si vědomi toxicity materiálu, který bude vhozen do vody, a proto považujeme za nutné na tuto dočasnou zátěž životního prostředí upozornit omluvným dopisem německou ambasádu. A ne náhodou bude letos součástí průvodu i ženská suita tvořená ukrajinskými ženami v tradičních krojích a českými vílami s věnci na hlavách.

  • Sejdeme se v 17.30 u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka na Hradčanském náměstí.
  • V 18.00 vyjde průvod Nerudovou ulicí směrem ke Karlovu mostu.
  • Kolem 19.00 vyvrcholení na Karlově mostě.

Olga Cieslarová, spoluorganizátorka happeningu: „Prezidentský úřad byl posledních dvacet let zmítán zvůlí dvou přesluhujících politických matadorů, kteří nedokázali ukočírovat svá ega, bezohledně pěstovali mafiánské praktiky a společnost pod heslem: Po nás potopa! směřovali k totalitním režimům. Jaké bude jaro zatím nevíme, ale je namístě společně oslavit, že nastal konec jedné úmorné a dlouhé zimy.”

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST ZDE