Author: Sametové Posvícení (page 3 of 7)

Info schůzka 9. 9.

Srdečně zveme všechny, kdo chtějí vědět víc o Sametovém posvícení. Úvodní schůzka vám osvětlí smysl akce a principy, na nichž stojí.

Stále ještě se můžou přihlásit organizace, spolky, iniciativy, které by se chtěly podílet na letošním ročníku!

Vítáme i jedince, kteří se mohou připojit jako výtvarníci, hudebníci, performeři, choreografové nebo dobrovolníci, bez nichž by průvod nebyl tak živý a barvitý.

Pro více informací pište na sametoveposviceni@gmail.com.

Info schůzka k 10. ročníku

Co chystáme letos? Co bude letošní téma? Chcete se k nám přidat?

Ať už jste nezisková organizace, občanský iniciativa, spolek, učitel/ka nebo parta studentů či přátel, rádi vás zapojíme do průvodu Sametové posvícení. Listopad tu bude co nevidět… pojďte se na to připravit.

Srdečně zveme všechny zájemce ve středu 23. 6. od 17 do 19 do Kampusu Hybernská na informační schůzku, kde se dozvíte víc.

Hlaste se prosím na emailu sametoveposviceni@gmail.com.

Sametové uložení

Hledáme prostory pro konání dílen pro tento ročník! Jsme i po deseti letech existence kočovná společnost, ale moc rádi bychom se usadili.

V současné chvíli se nám podařilo najít dočasné útočiště v Neobyčejné klubovně, za což srdečně děkujeme oddílu Poutníci, kteří se velkomyslně rozhodli, že se pár měsíců nepotřebují sprchovat a nechali nás zavalit jim koupelnu. To je ale opravdu jen krátkodobé řešení…

Naším snem je zabydlet prostor cca 150-300 m2 velký, aby se tam vešlo několik tvůrčích skupin zároveň, udělat si tam i sklad starších masek a různého materiálu, mít archiv i dílnu pohromadě. Pokud o něčem víte (ideálně o prostoru před rekonstrukcí, kde ale funguje voda, elektřina a topení), dejte nám prosím vědět na sametoveposviceni@gmail.com.

Kreativní občanství? Sametové posvícení ve školách

Učitelé, studenti, celé třídy nebo jednotlivci napříč ročníky – od roku 2015, kdy se poprvé zúčastnili středoškoláci, už pražskými ulicemi pod hlavičkou Sametového posvícení prošlo možná na dvě stovky osob ze základních, středních i vysokých škol. O zkušenostech s tím, jak a hlavně proč propojovat společenské problémy s kreativitou a satirou, promluví 1. 2. naši jedineční výtvarníci Josef Koblic a Romana Bartůňková. Nalaďte si Zoom a pojďte si představovat, jaké to je, propojovat předměty a vyjadřovat se živými obrazy…

Festival FUK nabízí ještě mnoho dalších zajímavých akcí, přednášek, diskusí i workshopů, tak nás nepřehlédněte a rezervujte si včas místo.

 

 

Do nového roku optimisticky

Zvládli jsme uskutečnit krásný zmutovaný průvod i v naprosto nejbláznivějších podmínkách, co pamatujeme, proto můžeme hledět do nového roku s nadějí, že zvládneme všechno. Cokoli. I desátý ročník! Buďte s námi.

Tisková zpráva Sametového posvícení 2020: Vstříc novým mutacím

Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, pořádaný 17.
listopadu. Zatímco ostatní akce pořádané v Den boje za svobodu a
demokracii se zaměřují na připomenutí událostí r. 1939 a 1989, Sametové
posvícení tento svátek využívá k reflexi současnosti a pohledu do
budoucna. Můžeme říci, že se už stalo tradicí – letos se bude konat už
podeváté. Jeho poslední ročníky stály na spolupráci umělců, studentů a
občanských iniciativ. Letos toto spojení znemožňuje pandemie. Současná
situace nás přesto popouzí k aktivitě. Pokusíme se do ulic dostat aspoň
trochu karnevalového veselí, aby rozčeřilo zatěžkanou náladu.
(Koneckonců i karneval odvádí od každodenních starostí a zároveň je
spjat s morovými maskami.)

Naše akce nemá být protestem proti hygienickým opatřením, naopak bereme
zdravotní situaci vážně. Ostatně masky jsme nosili ještě dřív, než to
bylo povinné. Jak jejich výrobu, tak samotnou akci provedeme co
nejbezpečnějším způsobem za dodržení pravidla 3R.

VSTŘÍC NOVÝM MUTACÍM je mottem letošního Sametového posvícení. Prvotní
inspirací byly samozřejmě mutace viru, které v nás vyvolávají obavy.
Virus prostupuje celým světem napříč třídami, národy i živočišnými
druhy. Jak je vidno, spolu s virem mutuje i společnost, naše pracovní
návyky a politická kultura. Virus nás upozorňuje na to, že mutace jsou a
vždy byly všude kolem nás, celý svět je vlastně jejich produktem. Svět
se mění, zatímco člověk se snaží vytvořit si iluzi normality a
neměnnosti. Jít v průvodu vstříc novým mutacím znamená přijmout tuto
skutečnost a vůli měnit se.

Mutace tedy mají jak temnou, tak optimistickou stránku a obě se projeví v
našem průvodu. Bude ho letos tvořit jen několik masek tvořených několika
výtvarníky a výtvarnicemi. Zatímco masky Jitky Petrášové se soustředí na
groteskní rozměry organických mutací, masky Kristýny Kužvartové se
inspirují pochmurnými společenskými mutacemi současnosti – matky
samoživitelky na svých tělech pěstují rostliny, aby se zvládly samy
uživit, z drobných podnikatelů se stávají kosmonauti vyrážející hledat
obživu na oběžnou dráhu. Josef Koblic a Aleš Hvízdal jsou tvůrci centrálního
objektu průvodu, Discovid koule, která přitahuje naše pohledy jako lampa
můry a promlouvá k nám v hádankách. Jakub Novotný, alias Knedlo zelo
wear, je autorem triček, roušek a tašek s letošním mottem a s grafikou,
která mutaci chápe v kontextu dialogu člověka a robotiky a vychází z koláže Marty Červákové. Průvod
doprovodí experimentální hudba Petra Vrby.

Další zájemci o účast v průvodu jsou vítáni v naší dílně naproti
zastávce Pražská tržnice. Zde si mohou vytvořit masku z kosmonautských
přileb, které jsou tu k dispozici, a vypravit se s námi na expedici do
budoucnosti, ze které ovšem není návratu.
Průvod proběhne zhruba následovně:
15:00 sraz masek na Kampě
15:30 pohyb směrem ke Karlovu mostu
16:15 procházíme Smetanovým nábřežím
16:30 vstupujeme na Národní třídu
17:15 přecházíme ulicí 28. října do ulice Na Můstku
18:00 zakončujeme průvod na Staroměstském náměstí

Na akci Vás srdečně zve a na Vaše otázky rád odpoví

Jakub Otčenášek
Mluvčí Iniciativy Fór_um,z.s.,
733191896
jakub@sametoveposviceni.cz

Rouška taška tričko od Knedlo zelo wear

Součástí letošního posvícení se můžete stát i bez masky: kupte si originální doplňky s potiskem od módní značky Knedlo zelo wear!

Tričko: 350 Kč

Taška: 260 Kč

Rouška: 200 Kč

Objednáte emailem na adrese sametoveposviceni@gmail.com, vyzvednete v dílně v Pražské tržnici, nebo ho případně zašleme poštou.

 

Minimalistická verze v době pandemie

Z několikasethlavého průvodu nám letos několikanásobnými mutacemi plánů vychází skutečně minimalistická verze posvícení:

performance pro dvacet mutantů a jednu discovidovou kouli.

CHCETE SE ZÚČASTNIT? Jste zváni!

a) Buď při výrobě masek, nebo při samotné akci, ale nejlépe oboje. Napište nám na sametoveposviceni@gmail.com. Výroba masek probíhá
od pondělí 9. 11. do pátku 13. 11. od 13 do 20 h v dílně, která je hned u tram. zastávky Pražská tržnice (č. p. tam není, koukejte po jiných znameních). Pro nošení masek stačí, abyste měli čas 16.11. večer a 17.11. odpoledne.

b) Pokud dáváte přednost online vrstvě posvícení, vyrobte si masku doma, např. podle tohoto vzoru. Můžete si ji vzít 17. do ulic, nebo třeba jen na balkon. Každopádně SDÍLEJTE fotky masek či jiných mutací, které naleznete, na sítích s #vstricnovymmutacim a #samialespolu (motto Festivalu svobody).

Budeme rádi, když do masek dáte nějaké vlastní poselství ohledně mutací.
Věříme, že mutace ve Vás nevyvolávají jen děsivé asociace. Svět kolem nás je výsledkem a spojením mnoha mutací. Další mutace nás čekají a je třeba se k nim stavět pozitivně. Pandemie nám ukazuje, jakým směrem
mutovat dál – např. k větší solidaritě, lepšímu propojení lidí mezi sebou i mezi lidmi a planetou, ke sdílení péče…

Co a k čemu je nám vlastně satira?

Před dvěma lety jsme u příležitosti výročí 100 let republiky věnovali celý měsíční festival zkoumání satiry a jejích projevů z různých úhlů pohledu. Teď nazrál čas na zveřejnění mnohem osobnější analýzy, která se týká nás osobně (a to místy skutečně až na dřeň). Náš věrný dlouholetý pozorovatel doc. Radek Chlup, Ph.D. na téma satiry v Sametovém posvícení sestavil a nahrál celou více než hodinovou přednášku, kde zcela názorně ukazuje, kdy se naše výjevy potácejí v laciné karikatuře a kdy naopak uspěly a satirickým hrotem ťaly do živého. A hlavně, v čem spočívá kouzlo satiry.

Must see pro všechny budoucí (a vlastně i minulé) účastníky průvodu!

 

Chystáme 9. ročník

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje: Nasaďme si kašírované roušky, skýtají rozhodně nejvyšší ochranu!

(Především před sklonem brát se moc vážně.)

Vyzýváme všechny organizace, školy i jednotlivce, které kdy Sametové posvícení zaujalo natolik, že by se rádi (opět) zúčastnili, dejte nám o tom vědět! Přes léto dáváme dohromady obrysy nového ročníku a týmu, abychom se od září už plně pustili do příprav.

Základní informace o tom, co účast obnáší, rádi doplníme o podrobnosti, když napíšete na sametoveposviceni@gmail.com.

 

 

Older posts Newer posts