Letošní dílny Sametového posvícení probíhají v Pražské tržnici v hale 35 (vstup naproti zastávce tramvaje) od 10. 10. do 17. 11. 2019
Josef Koblic / vedení dílen / +420 732 304 516