Zvládli jsme uskutečnit krásný zmutovaný průvod i v naprosto nejbláznivějších podmínkách, co pamatujeme, proto můžeme hledět do nového roku s nadějí, že zvládneme všechno. Cokoli. I desátý ročník! Buďte s námi.