Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, pořádaný 17.
listopadu. Zatímco ostatní akce pořádané v Den boje za svobodu a
demokracii se zaměřují na připomenutí událostí r. 1939 a 1989, Sametové
posvícení tento svátek využívá k reflexi současnosti a pohledu do
budoucna. Můžeme říci, že se už stalo tradicí – letos se bude konat už
podeváté. Jeho poslední ročníky stály na spolupráci umělců, studentů a
občanských iniciativ. Letos toto spojení znemožňuje pandemie. Současná
situace nás přesto popouzí k aktivitě. Pokusíme se do ulic dostat aspoň
trochu karnevalového veselí, aby rozčeřilo zatěžkanou náladu.
(Koneckonců i karneval odvádí od každodenních starostí a zároveň je
spjat s morovými maskami.)

Naše akce nemá být protestem proti hygienickým opatřením, naopak bereme
zdravotní situaci vážně. Ostatně masky jsme nosili ještě dřív, než to
bylo povinné. Jak jejich výrobu, tak samotnou akci provedeme co
nejbezpečnějším způsobem za dodržení pravidla 3R.

VSTŘÍC NOVÝM MUTACÍM je mottem letošního Sametového posvícení. Prvotní
inspirací byly samozřejmě mutace viru, které v nás vyvolávají obavy.
Virus prostupuje celým světem napříč třídami, národy i živočišnými
druhy. Jak je vidno, spolu s virem mutuje i společnost, naše pracovní
návyky a politická kultura. Virus nás upozorňuje na to, že mutace jsou a
vždy byly všude kolem nás, celý svět je vlastně jejich produktem. Svět
se mění, zatímco člověk se snaží vytvořit si iluzi normality a
neměnnosti. Jít v průvodu vstříc novým mutacím znamená přijmout tuto
skutečnost a vůli měnit se.

Mutace tedy mají jak temnou, tak optimistickou stránku a obě se projeví v
našem průvodu. Bude ho letos tvořit jen několik masek tvořených několika
výtvarníky a výtvarnicemi. Zatímco masky Jitky Petrášové se soustředí na
groteskní rozměry organických mutací, masky Kristýny Kužvartové se
inspirují pochmurnými společenskými mutacemi současnosti – matky
samoživitelky na svých tělech pěstují rostliny, aby se zvládly samy
uživit, z drobných podnikatelů se stávají kosmonauti vyrážející hledat
obživu na oběžnou dráhu. Josef Koblic a Aleš Hvízdal jsou tvůrci centrálního
objektu průvodu, Discovid koule, která přitahuje naše pohledy jako lampa
můry a promlouvá k nám v hádankách. Jakub Novotný, alias Knedlo zelo
wear, je autorem triček, roušek a tašek s letošním mottem a s grafikou,
která mutaci chápe v kontextu dialogu člověka a robotiky a vychází z koláže Marty Červákové. Průvod
doprovodí experimentální hudba Petra Vrby.

Další zájemci o účast v průvodu jsou vítáni v naší dílně naproti
zastávce Pražská tržnice. Zde si mohou vytvořit masku z kosmonautských
přileb, které jsou tu k dispozici, a vypravit se s námi na expedici do
budoucnosti, ze které ovšem není návratu.
Průvod proběhne zhruba následovně:
15:00 sraz masek na Kampě
15:30 pohyb směrem ke Karlovu mostu
16:15 procházíme Smetanovým nábřežím
16:30 vstupujeme na Národní třídu
17:15 přecházíme ulicí 28. října do ulice Na Můstku
18:00 zakončujeme průvod na Staroměstském náměstí

Na akci Vás srdečně zve a na Vaše otázky rád odpoví

Jakub Otčenášek
Mluvčí Iniciativy Fór_um,z.s.,
733191896
jakub@sametoveposviceni.cz