Page 3 of 10

Zemana byla z Hradu vynesena a vhozena do Vltavy

V podvečer 8. března jsme uspořádali happening Vynášení Zemany a moc Vám děkujeme za hojnou účast i mediální ohlasy i přes nepřízeň počasí.
Děkujeme za krásnou spolupráci komunitnímu centru Svitlo a všem ženám, které si daly obrovskou práci a vytvořily pro tuto událost kroje v rámci workshopů ve Skautské, institutu na Staromáku.
Na místě pak Václavu Němci, zpěváku Jaroslavu Hutkovi a bubeníkům ze skupiny Blabuburo. Hance Malaníkové za převtělení do kněžny Libuše. A Pražským Benátkám – Prague Venice Boat Tour a Muzeu Karlova mostu za možnost vylovení „zbytků“.
Děkujeme za fotografie Janu Hromádkovi

Vynášení Zemany

Ve středu 8. března, tedy poslední den dosluhujícího prezidenta, proběhne na Hradčanském náměstí happening. Po vzoru tradičního jarního lidového obřadu vynášení Morany, vyneseme z hradu slaměnou Zemanu. Chceme společně oslavit konec dlouhého zimního období a také rituálně zajistit, aby se odpudivý styl politiky, který vedl k naprosté degradaci prezidentského úřadu, na Pražský hrad už nikdy nevrátil.

Po úvodním projevu se za hudebního doprovodu a zpěvu lidových písní vydáme společně Nerudovou ulicí směrem k Vltavě na Karlův most. Tam za účasti kněžny Libuše bude symbolicky pojatá Morana spálena a vržena do řeky, aby ji definitivně odnesl proud. Jsme si vědomi toxicity materiálu, který bude vhozen do vody, a proto považujeme za nutné na tuto dočasnou zátěž životního prostředí upozornit omluvným dopisem německou ambasádu. A ne náhodou bude letos součástí průvodu i ženská suita tvořená ukrajinskými ženami v tradičních krojích a českými vílami s věnci na hlavách.

  • Sejdeme se v 17.30 u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka na Hradčanském náměstí.
  • V 18.00 vyjde průvod Nerudovou ulicí směrem ke Karlovu mostu.
  • Kolem 19.00 vyvrcholení na Karlově mostě.

Olga Cieslarová, spoluorganizátorka happeningu: „Prezidentský úřad byl posledních dvacet let zmítán zvůlí dvou přesluhujících politických matadorů, kteří nedokázali ukočírovat svá ega, bezohledně pěstovali mafiánské praktiky a společnost pod heslem: Po nás potopa! směřovali k totalitním režimům. Jaké bude jaro zatím nevíme, ale je namístě společně oslavit, že nastal konec jedné úmorné a dlouhé zimy.”

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST ZDE

Vzhůru do roku 2023

POZOR ZMĚNA

Průvod se kvůli špatné předpovědi posouvá na 17.00! Masky sraz v 16.00 na Kampě!

11. ročník satirického průvodu Sametové posvícení na téma…

Výlet ještě neskončil!

 

„Chtěl jsem ti, milý Tony, ukázat, že nám ještě zbyl humor, že není vše ztraceno. Ale humor mě náhle přešel, není ho dost. Přišli v noci, jako zlodějové…”

– Jan Werich, 1968

 

Satirický průvod Sametového posvícení se již po dobu 10 let každoročně koná 17. listopadu v den oslav výročí Sametové revoluce. S pomocí masek v nadživotní velikosti, alegorických konstrukcí a zábavných pamfletů zúčastněné skupiny ztvárňují aktuální společenská témata za doprovodu živé hudby. Během příprav masek se scházejí a propojují lidé z nejrůznějších sociálních a společenských vrstev a tvarují tak občanskou společnost: Karneval, smích, satira ale zároveň zamyšlení nad důležitými společenskými tématy jsou podle nás dobrými prostředky, jak oslavit návrat demokracie do naší země.

Letos jsme nemuseli hledat téma průvodu, téma si našlo nás. Válka na Ukrajině vyhnala miliony Ukrajinek a Ukrajinců z jejich vlasti. Statisíce z nich našly nový domov právě v České republice. Spojili jsme se s nimi, abychom jim dali prostor ztvárnit jejich často strastiplnou cestu k nám s nadhledem a ironií. Během společného hledání výrazu letošního výjevu jsme ale museli naši dosavadní strategii přehodnotit. Tváří v tvář osobním příběhům o utrpení způsobeném válečnými hrůzami nebylo možné pokračovat v satirickém pojetí průvodu. I nás, kteří jsme vždy bojovali nadsázkou prosti nešvarům kolem – i nás válka v několik set kilometrů vzdálené zemi připravila o schopnost se bavit. Na tvářích nám zamrzl úsměv a smích se stal nepatřičným.

Válka totiž stále nekončí a osudy našich nových sousedek a sousedů se stávají i naší realitou. Posloucháme příběhy o útěku do bezpečí, příběhy matek, které svým dětem vyprávěly o skvělém výletě za dobrodružstvím, na který se spolu vydávají, aby je dokázaly dostat do spěšně naložených aut. Příběhy dětí, které cítí nejistotu a strach ze všech dospělých, kterým ještě úplně nedochází, proč jejich otcové zůstali doma. Příběhy dětí, pro které jedinou vzpomínku na jejich domov představuje hračka, ke které se mohly přimknout během mnoha hodin strávených v přeplněných vlacích obklopeni cizími, nevysvětlitelně smutnými lidmi.

Na konci každého výletu je návrat do bezpečí domova. Ale tenhle výlet je jiný, děsivější. Tenhle výlet ani po více jak osmi měsících nekončí. Návrat domů je v nedohlednu. Téma války je všudypřítomné, a tak by se mohlo zdát, že je náš průvod zbytečný. Naopak, v době rostoucích antipatií a nevraživých nálad ve společnosti, které jsou podněcovány a využívány populisty, chceme poukázat na to, že nedobrovolní výletníci jsou stále mezi námi. Chceme jim dát prostor vyprávět svůj příběh poetickou cestou a přihlásit se tak o slovo v tento svátek české občanské společnosti. Právě té jsou nyní součástí.

Tak jako dětská mysl často nedokáže dohlédnout rozsah katastrofy, kterou před ní rodiče důsledně střeží, tak i nám zůstává rozum stát nad nesmyslností a zbytečností utrpení. Jako Sametové posvícení ale dáváme k dispozici to nejlepší, co máme – kreativní proces, ve kterém ve skupině formulujeme a ztvárňujeme jedno téma. Věříme, že prožitek ze společné manifestace jedné myšlenky na veřejnosti je dobrý způsob, jak čelit svým vlastním běsům.

Zveme vás na VÝLET, který JEŠTĚ NESKONČIL!

Srdečně vás zveme na 11. ročník satirického průvodu masek Sametové posvícení, letos ovšem bez satiry. Válka na Ukrajině ani téměř po devíti měsících nekončí, stejně jako podivný výlet, na který se z donucení musela vydat řada ukrajinských rodin. Do Čech přišli především mladí lidé na prahu dospělosti a matky s malými a dospívajícími dětmi. Jsme rádi, že se řada z nich zapojila do tvůrčí práce na maskách, včetně ukrajinských výtvarnic, a společně s námi oslaví 17. listopad, svátek demokracie.

Trasa a program

KDY a KDE: 17. listopadu, 15.00, park Kampa

V 15 hodin zahájíme průvod pohybovou akcí na Kampě, odkud se vydáme přes Karlův most a Betlémské náměstí na Národní třídu, kudy budeme procházet od 17:45. Průvod poté zamíří přes ulici Na příkopě do Kampusu Hybernská. Tam bude následovat afterparty za doprovodu formace Ganifim.

Průvod letos tvoří čeští a ukrajinští studenti Gymnázia Na Zatlance a Gymnázia Elišky Krásnohorské, žáci základní školy ZEMĚ, české i ukrajinské rodiny a dvě partnerské basilejské skupiny, které se účastní tamější tradiční Fasnacht, společně s umělci, pod jejichž vedením se vyráběly masky ve výtvarných dílnách.

Výtvarná koncepce a výtvarná práce kolektiv v abecedním pořádku: Romana Bartůňková, Tereza Beranová, Kateřina Borovičková, Marta Červáková, Tereza Durdilová, Josefína Jonášová, Josef Koblic, Martina Koblic Walterová, Masha Kovtun, Olga Krykun, Kristýna Kužvartová, Jitka Petrášová, Nadiia Petrovskaya.

Dramaturgická koncepce: Oksana Maslova

Pohybová spolupráce: Ivana Farahani – Čonková

Letošní motto: VÝLET JEŠTĚ NESKONČIL!

Důležitou symbolickou roli mají pro letošní průvod laterny čápů a masky nejrůznějších amuletů, osobních předmětů a hraček. Čápi se objevují v ukrajinské poezii a literatuře často jako symbol naděje a svým každoročním příletem brzy z jara pro Ukrajince symbolizují příslib nového života. Proto jsme využili jako zastřešující motiv “ochranných křídel” pro všechny, kteří na útěku před válkou hledají bezpečné útočiště, právě motiv těchto stěhovavých ptáků. „Prostřednictvím masek a symbolů spojených s Ukrajinou bychom rádi sdělili emoci, kterou zažívají Ukrajinci posledních osm měsíců,” popisuje ukrajinská výtvarnice Olga Krykun, která byla jednou z tvůrkyň konceptu letošního výjevu. 

Budeme rádi, pokud se pod ochranná křídla letících čápů schováte společně s námi!

z tiskové zprávy:

Ukrajina prochází těžkými časy, bojuje za svou svobodu a nezávislost proti totalitnímu režimu, který nám chce vnutit sousední Rusko. Máme o co bojovat, máme, co ztratit, cena svobody je vysoká. Proto jsme se letos my, Ukrajinci v Praze, rozhodli připojit k průvodu Sametové posvícení, abychom po boku českých přátel prošli ulicemi města slavnostním průvodem a pomocí masek a divadelní akce podpořili svobodu a demokracii,” řekla Nadiia Petrovskaya, která vedla od léta každý týden výtvarné dílny pro ukrajinské děti v komunitním centru Svitlo na Staroměstském náměstí. 

Den boje za svobodu a demokracii je tradičně svátkem studentstva, proto se kromě veřejnosti, která navštěvovala volně přístupné víkendové výtvarné dílny, do tvorby zapojila také dvě gymnázia – Gymnázium Na Zatlance a Gymnázium Elišky Krásnohorské. Bylo skvělé, že jsme na tématu “domov, který opouštím” mohli spolupracovat s mladými ukrajinskými studenty, kteří se v České republice připravují na přijímací zkoušky na umělecké školy. Seznámili jsme se s nimi prostřednictvím ukrajinské výtvarnice Mashy Kovtun. Zatím se učí češtinu, ale rádi by tu dál studovali. Naši studenti se do Sametového posvícení zapojují pravidelně proto, že jim to umožňuje vyjádřit se k aktuálním společenským tématům. Naše školství má na mladé lidi obrovské nároky, jsou tlačeni k velkému výkonu, což jim neumožňuje věnovat se tématům, která je zajímají a osobně se jich týkají. Snažíme se jim pro to ve škole vytvářet prostor a podmínky,” komentuje účast svých studentů Romana Bartůňková, pedagožka na smíchovském Gymnáziu Na Zatlance.

Stejně jako skupina studentů ze Zatlanky se i studenti Gymnázia Elišky Krásnohorské zapojují do Sametového posvícení pravidelně: Účastníme se již pátým rokem. Letos se do tvorby masek zapojily dvě třídy, první a druhý ročník čtyřletého gymnázia. Vytváříme masky hraček, nejčastěji plyšáků, které (by) si studenti či studentky vzali s sebou na cestu do zahraničí, ze které neví, kdy se vrátí domů. I když jde již o teenagery, povídali jsme si o tom, které hračky z dětství jsou pro ně důležité, protože k nim mají nějakou citovou vazbu a jsou to třeba jejich talismany. Vzhledem k tématu, kterým se letos Sametové posvícení zabývá, se přímo nabízelo zapojit do tvorby třídu prvního ročníku, jejíž třetinu tvoří ukrajinští studenti. Téma se nás takto bezprostředně dotýká. Tímto způsobem se studentky a studenti aktivně zapojují do veřejného dění a mají možnost zjistit, že i oni se k němu mohou vyjádřit. Tato snaha je dlouhodobě hlavní motivací, proč se akce Sametové posvícení zúčastňujeme,” doplňuje Kateřina Borovičková, pedagožka Gymnázia Elišky Krásnohorské.

Sametové posvícení pozvalo k oslavě 17. listopadu ukrajinské výtvarnice, studenty i rodiče s dětmi, kteří prchají před válkou

Motto průvodu: VÝLET JEŠTĚ NESKONČIL!

Satirický průvod masek Sametové posvícení i letos oslaví 17. listopad v ulicích Prahy. Na jeho přípravách se tento rok podílejí skupiny českých a ukrajinských středoškoláků, žáci základní školy, ale i další zájemci, kteří se zapojují do dílen pro veřejnost v komunitním centru Svitlo ve Skautském institutu nebo v Galerii hlavního města Prahy. Hlavní výjev průvodu, který projde v Den boje za svobodu a demokracii z Kampy přes Karlův most, Národní třídu až do Kampusu Hybernská, reflektuje situaci ukrajinských uprchlíků, kteří jsou již devátý měsíc nuceni utíkat před válečným konfliktem ve své zemi.

Na rozdíl od předchozích ročníků, které na palčivé problémy naší demokracie poukazovaly prostřednictvím humoru a satiry, bude letošní ročník spíše výtvarně poetický a zaměří se na téma probíhající války, jejíž tíže má dopad na nás všechny. Jaké to je opustit domov a vydat se na nejistou cestu do bezpečí? Co si vzít s sebou jako vzpomínku? Motiv „výletu, který ještě neskončil“, jak zní motto letošního průvodu, společně výtvarně pojali čeští a ukrajinští výtvarníci. Do tvorby se zapojila dvě pražská gymnázia, základní škola, ale i kroužek při DDM a řada dalších zájemců z veřejnosti.

„Chceme připomenout solidaritu a potřebu sounáležitosti při ochraně demokratických hodnot. Jsme rádi, že se do přípravy průvodu společně s námi zapojují i kolegové z Ukrajiny a že díky tomu se mohou sami stát součástí oslav demokracie, pro kterou toho během posledních osmi měsíců tolik obětovali,“ říká hlavní koordinátorka průvodu Kateřina Ratajová.

Hlavním výtvarníkem průvodu Sametové posvícení je Josef Koblic, spoluautorkami výtvarného konceptu jsou ukrajinské výtvarnice Masha Kovtun a Olga Krykun. Do tvorby se zapojilo Gymnázium Zatlanka pod vedením Romany Bartůňkové a Gymnázium Elišky Krásnohorské pod vedením Kateřiny Borovičkové.

Fotografie: studentské dílny Gymnázium Zatlanka

Fotografie: Tvorba masek v lesní škole ZEMĚ

Fotografie: Tvorba masek v lesní škole ZEMĚ

Otevíráme dílny!/ Відкриття семінару-практикуму!

Zveme vás na dílny Sametového posvícení!

Motto letošního průvodu: VÝLET JEŠTĚ NESKONČIL!

17. listopadu proběhne v pražských ulicích již 11. ročník karnevalového průvodu Sametové posvícení!
Není vám lhostejná situace na Ukrajině a rádi byste spolu s námi prozkoumali, jak lze toto téma pojmout výtvarně a dramaticko poetickou formou jej zpracovat a uvést ve veřejném prostoru? Pak vás srdečně zveme na naše dílny, které se letos konají v komunitním centru Svitlo na Staroměstském náměstí a v prostoru Rybárny na Kampě.
Přijďte si pod vedením zkušených českých a ukrajinských výtvarníků vytvořit masku a 17. listopadu v neopakovatelné atmosféře spolu s námi projít sváteční Prahou a oslavit svobodu a demokracii.
Akce je pro všechny účastníky zdarma.
V komunitním centru Svitlo je k dispozici herna pro děti.

Vážné zájemce o účast prosíme o registraci ZDE: https://bit.ly/3SYOwM2

Dílny se budou konat každý pátek od 18.00 do 20.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 19.00 v Komunitním centru Svitlo.
Speciální workshopy proběhnou v Galerii hlavního města Prahy (5. a 12. listopadu)
kontakt: sametoveposviceni@gmail.com
Adresy dílen:
Svitlo: Komunitní centrum Svitlo, Malé náměstí 9/5, 11000 Praha 1 – Staré Město
Rybárna: Skautský institut v Rybárně, U Sovových mlýnů 134/1, 11800 Praha 1 – Malá Strana, Česko

Запрошуємо на майстер-класи „Оксамитового світанку“!

Девіз цьогорічного параду: ПОДОРОЖ ЩЕ НЕ ЗАВЕРШИЛАСЯ!

17 листопада вулицями Праги пройде 11-й щорічний карнавальний парад „Оксамитовий світанок“!
Ви не байдужі до ситуації в Україні і хотіли б разом з нами дослідити, як цю тему можна художньо і драматично поетично осмислити і представити в публічному просторі? Тоді щиро запрошуємо на наші майстер-класи, які цього року відбудуться у Громадському центрі „Світло“ на Староміській площі та у просторі „Рибарна“ у Кампанії.
Приходьте і створіть маску під керівництвом досвідчених чеських та українських художників та приєднуйтесь до нас 17 листопада в унікальній атмосфері, щоб прогулятися святковою Прагою та відсвяткувати свободу і демократію.
Захід є безкоштовним для всіх учасників.
У громадському центрі „Світло“ функціонує ігрова кімната для дітей.

Якщо Ви серйозно зацікавлені в участі, будь ласка, реєструйтеся ТУТ: https://bit.ly/3fJrhqZ

Семінари відбуватимуться щоп’ятниці з 18:00 до 20:00 та щосуботи з 10:00 до 19:00 у громадському центрі „Світло“..
У Празькій міській галереї відбудуться спеціальні майстер-класи (5 та 12 листопада).
Контакт: sametoveposviceni@gmail.com
Адреси семінарів:
Світло: Громадський центр „Світло“, Мале місто 9/5, 11000 Прага 1 – Старе місто
Рибарна: Скаутський інститут в Рибарні, U Sovových mlýnů 134/1, 11800 Praha 1 – Malá Strana, Czech Republic

Degustace/Дегустація: Sametové posvícení 2022

Srdečně Vás zveme na představení letošního tématu průvodu Sametové posvícení, které nazýváme Degustací.

Letošní degustace nebude probíhat podle tradičních pravidel jako ochutnávka jednotlivých témat naslepo, půjde spíše o tvůrčí setkání, během kterého se bude cizelovat pojetí hlavního tématu spojeného s aktuálním děním.

Vzbudilo to vaši zvědavost? Chtěli byste se na letošním ročníku podílet společně s námi?
Přijďte ve středu 5. října od 18.00 do Komunitního centra Svitlo při Skautském institutu. Poznáte se s českými a ukrajinskými výtvarníky, kteří se budou na letošním hlavním výjevu podílet společně!

Pro více informací pište na sametoveposviceni@gmail.com. Těšíme se na Vás!


Сердечно запрошуємо вас на представлення цьогорічної теми параду „Оксамитовий світанок“, яку ми називаємо „Дегустація“.

Цьогорічна дегустація буде проходити не за традиційними правилами сліпої дегустації, а скоріше творчою зустріччю, під час якої буде досліджуватися концепція головної теми, пов’язаної з поточними подіями.

Ви зацікавлені? Бажаєте взяти участь у цьогорічній виставці разом з нами?
Приходьте у середу, 5 жовтня, до Громадського центру „Світло“ при Інституті Скаутів. Ви познайомитеся з чеськими та українськими артистами, які разом виступатимуть на головній сцені цього року!

За більш детальною інформацією звертайтеся за електронною адресою: sametoveposviceni@gmail.com. Будемо раді бачити Вас!

« Older posts Newer posts »