Přejeme vám všem ze srdce, ať nejste v příštím roce sami a vždy máte, kam zavolat! Buďme si nablízku!