Jedněmi z výrazných témat posledního ročníku průvodu Sametové posvícení byla témata poukazující na psychické problémy mladé generace a na to, jak se asi cítí cizinci mezi námi. Na jejich výtvarném i performativním zpracování se podíleli studenti dvou pražských středních škol. Chtěli byste i vy se svými studenty nebo žáky poznat možnosti, jak netradičním, ale pro mladé lidi zajímavým způsobem uchopit palčivá společenská témata? 

I letos nabízíme workshopy pro školy! Naši zkušení lektoři Romana Bartůňková a Josef Koblic vás provedou procesem pojmenování tématu i jeho kreativním zpracováním do výtvarné podoby.

Jak to probíhá?

Studenti si zvolí téma, které je zrovna nejvíce zajímá, a společně se pak pokusíme vybrané téma uchopit kreativně, s nadsázkou a humorem.

Diskusi nad tématem, tvorbu masek a lateren a přípravu průvodu můžete pojmout jako mezipředmětovou výuku, která propojí výchovu k občanství, výtvarnou a hudební výchovu, výuku soudobých dějin a českého jazyka. Je také možné jednotlivé části příprav integrovat do výuky vybraných předmětů samostatně nebo je studentům a žákům nabídnout jako zájmový kroužek nebo volitelný seminář.

Pokud vás workshop zaujme, můžete se zapojit i do příprav na každoroční průvod Sametové posvícení, kde budou moci žáci/studenti své téma představit široké veřejnosti.

Naše nabídka je ZDARMA a zahrnuje:

  1. jednorázově kreativní workshop Občanská angažovanost s humorem 
  2. pravidelnou mentorskou pomoc od našich zkušených lektorů a výtvarníků v případě, že byste se se svými studenty chtěli zapojit přímo do příprav průvodu Sametové posvícení. Výstupem dlouhodobější spolupráce v rozsahu cca 10 – 30 hodin může být ale například veřejná slavnost na konci školního roku (výzva je aktuální pro 2. pololetí školního roku 2023/2024).

Prosíme, v případě zájmu o kteroukoli formu spolupráce vyplňte tento FORMULÁŘ. Pokud máte zájem o dlouhodobější mentorskou pomoc, napište to do poznámky, ozveme se vám!

Pro více informací kontaktujte: skoly@sametoveposviceni.cz

Více se také dozvíte v našem informačním letáku!

 

Úvodní foto: Jan Hromádko
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.