Srdečně vás zveme na 11. ročník satirického průvodu masek Sametové posvícení, letos ovšem bez satiry. Válka na Ukrajině ani téměř po devíti měsících nekončí, stejně jako podivný výlet, na který se z donucení musela vydat řada ukrajinských rodin. Do Čech přišli především mladí lidé na prahu dospělosti a matky s malými a dospívajícími dětmi. Jsme rádi, že se řada z nich zapojila do tvůrčí práce na maskách, včetně ukrajinských výtvarnic, a společně s námi oslaví 17. listopad, svátek demokracie.

Trasa a program

KDY a KDE: 17. listopadu, 15.00, park Kampa

V 15 hodin zahájíme průvod pohybovou akcí na Kampě, odkud se vydáme přes Karlův most a Betlémské náměstí na Národní třídu, kudy budeme procházet od 17:45. Průvod poté zamíří přes ulici Na příkopě do Kampusu Hybernská. Tam bude následovat afterparty za doprovodu formace Ganifim.

Průvod letos tvoří čeští a ukrajinští studenti Gymnázia Na Zatlance a Gymnázia Elišky Krásnohorské, žáci základní školy ZEMĚ, české i ukrajinské rodiny a dvě partnerské basilejské skupiny, které se účastní tamější tradiční Fasnacht, společně s umělci, pod jejichž vedením se vyráběly masky ve výtvarných dílnách.

Výtvarná koncepce a výtvarná práce kolektiv v abecedním pořádku: Romana Bartůňková, Tereza Beranová, Kateřina Borovičková, Marta Červáková, Tereza Durdilová, Josefína Jonášová, Josef Koblic, Martina Koblic Walterová, Masha Kovtun, Olga Krykun, Kristýna Kužvartová, Jitka Petrášová, Nadiia Petrovskaya.

Dramaturgická koncepce: Oksana Maslova

Pohybová spolupráce: Ivana Farahani – Čonková

Letošní motto: VÝLET JEŠTĚ NESKONČIL!

Důležitou symbolickou roli mají pro letošní průvod laterny čápů a masky nejrůznějších amuletů, osobních předmětů a hraček. Čápi se objevují v ukrajinské poezii a literatuře často jako symbol naděje a svým každoročním příletem brzy z jara pro Ukrajince symbolizují příslib nového života. Proto jsme využili jako zastřešující motiv “ochranných křídel” pro všechny, kteří na útěku před válkou hledají bezpečné útočiště, právě motiv těchto stěhovavých ptáků. „Prostřednictvím masek a symbolů spojených s Ukrajinou bychom rádi sdělili emoci, kterou zažívají Ukrajinci posledních osm měsíců,” popisuje ukrajinská výtvarnice Olga Krykun, která byla jednou z tvůrkyň konceptu letošního výjevu. 

Budeme rádi, pokud se pod ochranná křídla letících čápů schováte společně s námi!

z tiskové zprávy:

Ukrajina prochází těžkými časy, bojuje za svou svobodu a nezávislost proti totalitnímu režimu, který nám chce vnutit sousední Rusko. Máme o co bojovat, máme, co ztratit, cena svobody je vysoká. Proto jsme se letos my, Ukrajinci v Praze, rozhodli připojit k průvodu Sametové posvícení, abychom po boku českých přátel prošli ulicemi města slavnostním průvodem a pomocí masek a divadelní akce podpořili svobodu a demokracii,” řekla Nadiia Petrovskaya, která vedla od léta každý týden výtvarné dílny pro ukrajinské děti v komunitním centru Svitlo na Staroměstském náměstí. 

Den boje za svobodu a demokracii je tradičně svátkem studentstva, proto se kromě veřejnosti, která navštěvovala volně přístupné víkendové výtvarné dílny, do tvorby zapojila také dvě gymnázia – Gymnázium Na Zatlance a Gymnázium Elišky Krásnohorské. Bylo skvělé, že jsme na tématu “domov, který opouštím” mohli spolupracovat s mladými ukrajinskými studenty, kteří se v České republice připravují na přijímací zkoušky na umělecké školy. Seznámili jsme se s nimi prostřednictvím ukrajinské výtvarnice Mashy Kovtun. Zatím se učí češtinu, ale rádi by tu dál studovali. Naši studenti se do Sametového posvícení zapojují pravidelně proto, že jim to umožňuje vyjádřit se k aktuálním společenským tématům. Naše školství má na mladé lidi obrovské nároky, jsou tlačeni k velkému výkonu, což jim neumožňuje věnovat se tématům, která je zajímají a osobně se jich týkají. Snažíme se jim pro to ve škole vytvářet prostor a podmínky,” komentuje účast svých studentů Romana Bartůňková, pedagožka na smíchovském Gymnáziu Na Zatlance.

Stejně jako skupina studentů ze Zatlanky se i studenti Gymnázia Elišky Krásnohorské zapojují do Sametového posvícení pravidelně: Účastníme se již pátým rokem. Letos se do tvorby masek zapojily dvě třídy, první a druhý ročník čtyřletého gymnázia. Vytváříme masky hraček, nejčastěji plyšáků, které (by) si studenti či studentky vzali s sebou na cestu do zahraničí, ze které neví, kdy se vrátí domů. I když jde již o teenagery, povídali jsme si o tom, které hračky z dětství jsou pro ně důležité, protože k nim mají nějakou citovou vazbu a jsou to třeba jejich talismany. Vzhledem k tématu, kterým se letos Sametové posvícení zabývá, se přímo nabízelo zapojit do tvorby třídu prvního ročníku, jejíž třetinu tvoří ukrajinští studenti. Téma se nás takto bezprostředně dotýká. Tímto způsobem se studentky a studenti aktivně zapojují do veřejného dění a mají možnost zjistit, že i oni se k němu mohou vyjádřit. Tato snaha je dlouhodobě hlavní motivací, proč se akce Sametové posvícení zúčastňujeme,” doplňuje Kateřina Borovičková, pedagožka Gymnázia Elišky Krásnohorské.