Page 2 of 7

Do nového roku optimisticky

Zvládli jsme uskutečnit krásný zmutovaný průvod i v naprosto nejbláznivějších podmínkách, co pamatujeme, proto můžeme hledět do nového roku s nadějí, že zvládneme všechno. Cokoli. I desátý ročník! Buďte s námi.

Tisková zpráva Sametového posvícení 2020: Vstříc novým mutacím

Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, pořádaný 17.
listopadu. Zatímco ostatní akce pořádané v Den boje za svobodu a
demokracii se zaměřují na připomenutí událostí r. 1939 a 1989, Sametové
posvícení tento svátek využívá k reflexi současnosti a pohledu do
budoucna. Můžeme říci, že se už stalo tradicí – letos se bude konat už
podeváté. Jeho poslední ročníky stály na spolupráci umělců, studentů a
občanských iniciativ. Letos toto spojení znemožňuje pandemie. Současná
situace nás přesto popouzí k aktivitě. Pokusíme se do ulic dostat aspoň
trochu karnevalového veselí, aby rozčeřilo zatěžkanou náladu.
(Koneckonců i karneval odvádí od každodenních starostí a zároveň je
spjat s morovými maskami.)

Naše akce nemá být protestem proti hygienickým opatřením, naopak bereme
zdravotní situaci vážně. Ostatně masky jsme nosili ještě dřív, než to
bylo povinné. Jak jejich výrobu, tak samotnou akci provedeme co
nejbezpečnějším způsobem za dodržení pravidla 3R.

VSTŘÍC NOVÝM MUTACÍM je mottem letošního Sametového posvícení. Prvotní
inspirací byly samozřejmě mutace viru, které v nás vyvolávají obavy.
Virus prostupuje celým světem napříč třídami, národy i živočišnými
druhy. Jak je vidno, spolu s virem mutuje i společnost, naše pracovní
návyky a politická kultura. Virus nás upozorňuje na to, že mutace jsou a
vždy byly všude kolem nás, celý svět je vlastně jejich produktem. Svět
se mění, zatímco člověk se snaží vytvořit si iluzi normality a
neměnnosti. Jít v průvodu vstříc novým mutacím znamená přijmout tuto
skutečnost a vůli měnit se.

Mutace tedy mají jak temnou, tak optimistickou stránku a obě se projeví v
našem průvodu. Bude ho letos tvořit jen několik masek tvořených několika
výtvarníky a výtvarnicemi. Zatímco masky Jitky Petrášové se soustředí na
groteskní rozměry organických mutací, masky Kristýny Kužvartové se
inspirují pochmurnými společenskými mutacemi současnosti – matky
samoživitelky na svých tělech pěstují rostliny, aby se zvládly samy
uživit, z drobných podnikatelů se stávají kosmonauti vyrážející hledat
obživu na oběžnou dráhu. Josef Koblic a Aleš Hvízdal jsou tvůrci centrálního
objektu průvodu, Discovid koule, která přitahuje naše pohledy jako lampa
můry a promlouvá k nám v hádankách. Jakub Novotný, alias Knedlo zelo
wear, je autorem triček, roušek a tašek s letošním mottem a s grafikou,
která mutaci chápe v kontextu dialogu člověka a robotiky a vychází z koláže Marty Červákové. Průvod
doprovodí experimentální hudba Petra Vrby.

Další zájemci o účast v průvodu jsou vítáni v naší dílně naproti
zastávce Pražská tržnice. Zde si mohou vytvořit masku z kosmonautských
přileb, které jsou tu k dispozici, a vypravit se s námi na expedici do
budoucnosti, ze které ovšem není návratu.
Průvod proběhne zhruba následovně:
15:00 sraz masek na Kampě
15:30 pohyb směrem ke Karlovu mostu
16:15 procházíme Smetanovým nábřežím
16:30 vstupujeme na Národní třídu
17:15 přecházíme ulicí 28. října do ulice Na Můstku
18:00 zakončujeme průvod na Staroměstském náměstí

Na akci Vás srdečně zve a na Vaše otázky rád odpoví

Jakub Otčenášek
Mluvčí Iniciativy Fór_um,z.s.,
733191896
jakub@sametoveposviceni.cz

Rouška taška tričko od Knedlo zelo wear

Součástí letošního posvícení se můžete stát i bez masky: kupte si originální doplňky s potiskem od módní značky Knedlo zelo wear!

Tričko: 350 Kč

Taška: 260 Kč

Rouška: 200 Kč

Objednáte emailem na adrese sametoveposviceni@gmail.com, vyzvednete v dílně v Pražské tržnici, nebo ho případně zašleme poštou.

 

Minimalistická verze v době pandemie

Z několikasethlavého průvodu nám letos několikanásobnými mutacemi plánů vychází skutečně minimalistická verze posvícení:

performance pro dvacet mutantů a jednu discovidovou kouli.

CHCETE SE ZÚČASTNIT? Jste zváni!

a) Buď při výrobě masek, nebo při samotné akci, ale nejlépe oboje. Napište nám na sametoveposviceni@gmail.com. Výroba masek probíhá
od pondělí 9. 11. do pátku 13. 11. od 13 do 20 h v dílně, která je hned u tram. zastávky Pražská tržnice (č. p. tam není, koukejte po jiných znameních). Pro nošení masek stačí, abyste měli čas 16.11. večer a 17.11. odpoledne.

b) Pokud dáváte přednost online vrstvě posvícení, vyrobte si masku doma, např. podle tohoto vzoru. Můžete si ji vzít 17. do ulic, nebo třeba jen na balkon. Každopádně SDÍLEJTE fotky masek či jiných mutací, které naleznete, na sítích s #vstricnovymmutacim a #samialespolu (motto Festivalu svobody).

Budeme rádi, když do masek dáte nějaké vlastní poselství ohledně mutací.
Věříme, že mutace ve Vás nevyvolávají jen děsivé asociace. Svět kolem nás je výsledkem a spojením mnoha mutací. Další mutace nás čekají a je třeba se k nim stavět pozitivně. Pandemie nám ukazuje, jakým směrem
mutovat dál – např. k větší solidaritě, lepšímu propojení lidí mezi sebou i mezi lidmi a planetou, ke sdílení péče…

Co a k čemu je nám vlastně satira?

Před dvěma lety jsme u příležitosti výročí 100 let republiky věnovali celý měsíční festival zkoumání satiry a jejích projevů z různých úhlů pohledu. Teď nazrál čas na zveřejnění mnohem osobnější analýzy, která se týká nás osobně (a to místy skutečně až na dřeň). Náš věrný dlouholetý pozorovatel doc. Radek Chlup, Ph.D. na téma satiry v Sametovém posvícení sestavil a nahrál celou více než hodinovou přednášku, kde zcela názorně ukazuje, kdy se naše výjevy potácejí v laciné karikatuře a kdy naopak uspěly a satirickým hrotem ťaly do živého. A hlavně, v čem spočívá kouzlo satiry.

Must see pro všechny budoucí (a vlastně i minulé) účastníky průvodu!

 

Chystáme 9. ročník

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje: Nasaďme si kašírované roušky, skýtají rozhodně nejvyšší ochranu!

(Především před sklonem brát se moc vážně.)

Vyzýváme všechny organizace, školy i jednotlivce, které kdy Sametové posvícení zaujalo natolik, že by se rádi (opět) zúčastnili, dejte nám o tom vědět! Přes léto dáváme dohromady obrysy nového ročníku a týmu, abychom se od září už plně pustili do příprav.

Základní informace o tom, co účast obnáší, rádi doplníme o podrobnosti, když napíšete na sametoveposviceni@gmail.com.

 

 

Vylézáme z nor, vynášíme mor!

Morana už se dočkala! Vyneseme ji spolu s Koronou. Přidejte se k nám, přiložte si další palčivá témata, spálíme je společně na Karlově mostě a budeme zvědaví, jak tento rituál zafunguje.

Morana se odkládá, posvícení se chystá!

Milí příznivci Sametového posvícení,

na Smrtnou neděli jsme plánovali již tradiční vynášení Morany, které se však nemohlo uskutečnit z důvodů rány moranavirové. Nicméně neklesejme na mysli – Moraně to neodpustíme a vyneseme ji, jakmile nastane vhodná příležitost! Doufáme, že se tak stane na oslavu konce karantény. Určitě vás budeme včas informovat.

Rozhodně však počítáme s tím, že 17. listopadu proběhne 9. ročník Sametového posvícení, a už nyní sháníme školy, neziskovky, výtvarníky, hudebníky, choreografy a dramaturgy, jakož i dobrovolníky všeho druhu! Máte-li zájem se letos zúčastnit, nebo máte-li potenciální zájemce ve svém okolí, neváhejte a přihlašte se nám ještě na jaře!

Prožijte výjimečný stav pokud možno bez úhony!

Za tým Sametového posvícení,

Jakub Otčenášek.

Zveme Vás na Sametové Posvícení 2019: Ulítly Ti Včele?!

Včelaříte už 30 let a najednou koukáte, jako by nám uletěly včele? Nestačíte se divit vývoji na domácí politické scéně a říkáte si: Ulítli ti v čele? Nebo máte nad hlavu vlastních starostí a raději hrajete mrtvého brouka? Máme pro Vás dobrou zprávu – svoje včele najdete 17. listopadu v čele průvodu Sametové posvícení. Jsou ozbrojeny satirickými žihadly a jejich trubci dují z plna hrdla do trumpet.

Můžete se těšit na 14 témat zpracovaných klikami, které letos tvoří především studenti, ale také různé občanské iniciativy, výtvarníci, hudebníci a pohyboví umělci, děti z dětských domovů i lidé bez domova. Výčet skupin a témat najdete na http://www.sametoveposviceni.cz/z-lavic-do-ulic-zveme-vas-k-nahleduti-do-priprav-sametoveho-posviceni-2019/

TRASA PRŮVODU:
14:00 defilé na Kampě mezi kavárnou Mlejn a museem Kampa
14:30 vyrážíme přes Karlův most a pokračujeme po Smetanově nábřeží
15:45 – 16:15 procházíme Národní třídou
16:45 – 17:15 defilé na Staroměstském náměstí
Následuje odchod do Kampusu Hybernská

Cestou budeme rozdávat „průvodce průvodem“ a prodávat letošní plakety – jejich koupí podpoříte naši věc! Chcete-li podpořit i budoucí fungování naší iniciativy, podpořte nás na https://www.darujme.cz/projekt/1202325

Autorkou letošního spotu je Lou Sanitráková. Děkujeme!

Těšíme se na Vás!
Za Sametové posvícení,
Jakub Otčenášek.
jakub@sametoveposviceni.cz

Z lavic do ulic! Zveme Vás k nahlédutí do příprav Sametového posvícení 2019

/Praha, 21. října, tisková zpráva/ Iniciativa FÓR_UM připravuje už osmý ročník Sametového posvícení – satirického karnevalového průvodu, který 17. listopadu projde Prahou.V průvodu půjde čtrnáct skupin tvořených zejména studenty ve spolupráci s neziskovkami a jejich klienty. Zveme vás, abyste nakoukli pod víka našich úlů a podali zprávu o tom, jak se Sametové posvícení připravuje!

 

Průvodu předcházejí diskuse nad tématy, přetavení témat v satirické výjevy, výtvarné práce na maskách a dalších objektech, hudební a pohybové workshopy a další. Rádi Vám zprostředkujeme setkání s konkrétní skupinou, rozhovory s účastníky, návštěvu výtvarných dílen či nahlédnutí do příprav choreografie a hudby. Přípravy se odehrávají v ústřední dílně v Pražské tržnici, ale i na půdě škol, dětských domovů a komunitních center. Před samotným průvodem má každá skupina za úkol provést nácvik ve veřejném prostoru formou „flash mob“. Každá skupina také tvoří pamflet – text, který je rozdáván kolemjdoucím a humornou formou dokresluje výjev.

 

Motto letošního ročníku zní ULÍTLY TI VČELE?! K čemu odkazuje? 1) Vývoj od listopadu 89 v mnohých vyvolává z různých důvodů smutný pocit. Budeme jen pasivně zírat na to, jak nám uletěly včely? 2) Reálný úbytek včel je jedním z viditelných důkazů ekologických problémů, které zasahují jak celou planetu, tak i „zemi mlékem a strdím oplývající“. 3) Konání vrcholných politiků vzbuzuje dojem, že jim ujel vlak. Zamrzli v čase, nebo chtějí předstírat, že dějiny se odehrávají jen za hranicemi? Ulítli ti v čele! 4) Nejsme jen poslušné dělnice pasivně čekající na katastrofu. Máme žihadla v podobě humoru a satiry, máme trubce, kteří dokážou pořádně zatroubit. Prvním krokem ze začarovaného kruhu je získání nadhledu. Ulítni si v čele průvodu i Ty! 5) Svět se mění a my s ním. Gott ist tot, lang lebe Maja!

 

Kontakt:

Jakub Otčenášek, tiskový mluvčí iniciativy FÓR_UM z.s.

jakub@sametoveposviceni.cz

733191896

Příloha:  Kliky a jejich témata

Dětské domovy Lety u Prahy, Klánovice, Nové Strašecí  a spolek Múzy dětem: Včely odlétají a hledají nový úl, tak jako děti z DD hledají nové domovy.

Ekodomov a Scioškola: Půda jako pouhý držák na kukuřici, půdní rozkladači si naposledy připíjejí herbicidem.

Extinction Rebellion: Vražedná hra s klimatem. Čas utíká a my si hrajeme dál.

Grandwazoo: Tradiční fasnachtová klika ze švýcarské Basileje, podpoří ústřední téma průvodu.

Greenpeace a Gymnázium na Zatlance: Vize budoucnosti, kde ve vládě ČR zasedají zvířata i stromy – pouhé sci-fi?

Jedličkův ústav  a Gymnázium Elišky Krásnohorské: Sociální bubliny – nafoukněte si tu svoji!

Konsent z.s. a gymnázium Open Gate: Musí sexuální obtěžování být nezbytnou součástí večerní zábavy?

Lesní škola ZeMě: Stromy táhnou na Prahu! A v zádech mají nabroušené sekery.

Mensa gymnázium ve spolupráci s ambasadory Rekonstrukce státu: Ústavní zabijačka – český lev na vlastní kůži zakusí osekávání demokracie.

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny: Nepřiměřené tresty za týrání zvířat.

Osoby bez domova z Komunitního centra Žitná 35 a studenti Gymnázia Jana Patočky: Nehodící se škrtněte aneb jaký guláš vznikne omezením sociálních služeb. Kliku je možné potkat 24. října v Kampusu Hybernská na akci s názvem Nehodící se škrtněte, kde se bude kulturně prezentovat 9 různých neziskových organizací.

Pragkontakt, Gymnázium na Pražačce a německé gymnázium Delbrück: “ Tak čistý, až to bolí! / So sauber, dass es blendet!“ Vymývání mozků a slepé následování autorit.

Rozalio, A-centrum a kolegové z bruselského karnevalu Zinneke: Rodičovství jako efektivní zdroj strachu. Výhodná komodita na trhu.

Tosara z.s.: Česká společnost hledá ten správný odstín hnědé.

________________________________________________________________________________

Festival svobody

Sametové posvícení je součástí platformy Festival svobody, která spojuje občanské iniciativy pořádající oslavy a připomínkové akce k letošnímu 30. výročí sametové revoluce po celé republice. V Praze se jedná zejména o Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí, akademickou akci Svobodný listopad na Albertově a předávání Cen Paměti národa v Národním divadle. Do platformy se dále zapojily desítky měst po celé republice. Program probíhá také na několika desítkách středních škol po republice jako Festival svobody na školách. Více         informací na www.festivalsvobody.cz

« Older posts Newer posts »